יום שלישי, 10 במאי 2016

יום שני, 30 בנובמבר 2009

תקופת הברונזה היא תקופה בתולדות הציוויליזציה האנושית שבה היכולת הטכנולוגית המתקדמת ביותר אפשרה יצור כלים העשויים מברונזה. תקופת הברונזה היא השנייה מבין מערכת שלוש התקופות, המחלקת את הפרהיסטוריה האנושית לתקופת האבן, תקופת הברונזה ותקופת הברזל. בחלקים מסוימים של העולם - כמו אפריקה - לא התקיימה תקופה זו והציוויליזציה התפתחה מהתקופה הניאוליתית ישירות לתקופת הברזל.

תולדות אוסטריה

הממצאים הארכאולוגיים השונים מהתקופה הפרהיסטורית מעידים על מספר תרבויות מובחנות, שהתקיימו בתחום אוסטריה בת ימינו במקביל או שירשו האחת את השנייה.

העדויות הראשונות ליישוב אנושי בשטח שכיום הוא אוסטריה מקורן כבר בתקופת האבן הקדומה (50,000 לפנה"ס-8,000 לפנה"ס). ממצאים מתקופה זו, שהתגלו במקומות כמו מערות ליד העיירה וייסנקירכן שבאוסטריה תחתית, והר שלנקן (Schlenken) ליד העיירה האליין. אנשים אילו היו שבטים נוודים שחיו בעיקר מצייד.
עוד...

יום שני, 16 בנובמבר 2009

עומרק'ה


זו התמונה של עומרקה

הבית

בית ברמת אלון
View Larger Map